Marka : Shimadzu

 
Model : UV-VIS Spektrofotometre 2600
 
Ultraviyole ve görünür ışık (UV-Vis) absorpsiyon spektroskopi bir ışın demetinin bir örnekten geçtikten veya bir örnek yüzeyinden yansıtıldıktan sonraki azalmasının ölçülmesidir. Işığın şiddetinin azalması absorplamanın arttığını gösterir. Örneğin derişimi belirli bir dalgaboyundaki absorpsiyonunu ölçerek bulunur. UV-Vis spektroskopi genellikle çözeltideki moleküller veya inorganik iyon ve komplekslerin ölçümünde kullanılır. Birçok molekül UV veya Vis dalgaboylarını absorplar ve farklı moleküller farklı dalga boylarını absorplarlar. Bir absorpsiyon spektrumu molekülün yapısını gösteren birçok absorplama bantlarından oluşmaktadır.
 
Özellikler:
 
Dalgaboyu aralığı: 185-900.
Bant aralığı: 0.5, 1, 2, 4 nm değiştirilebilir.
Işık Kaynağı : Döteryum ve tungsten lambalar.
Optik: Çift ışınımlı.
 
Uygulamalar:
 
Spektrum Alma
Fotometrik Ölçüm
Kinetik Ölçüm