• Görüntüleme Laboratuvarı
  • SEM Analizi
  • SEM-EDX Analizi
  • SEM WETSTEM Analizi
  • AFM Analizi
  • Floresan Mikroskobu
  • Faz-Kontrast Mikroskobu
  • SEM-DX Haritalama
 • Enstrumental Analiz Laboratuvarı 1
  • HPLC Enjeksiyon
  • HPLC Kantitatif Analiz
  • GC-MS Enjeksiyon
  • GC-MS Kantitatif analiz
  • LC-MSMS Enjeksiyon
  • LC-MSMS Kantitatif Analiz
  • UV-VISIBLE Analizi
  • ICP-OES Element Analizi
 • Enstrumental Analiz Laboratuvarı 2
  • DXR RAMAN Analizi
  • DXR RAMAN Analizi (Haritalama)
  • FTIR Analizi
  • TEXTURE Analizi
  • Universal Test Cihazı
  • TOC Analizi (Toprak, Sediment, Su)
  • Suda TOC Analizi
  • TN TOC Analizi
 • Genetik Araştırma Laboratuvarı
  • Flow Sitometri Analizi
  • Real Time PCR Analizi
  • Real Time PCR ile Et Tür Tayini
  • ELİSA Analizi
  • Agaroz jel Elektroforezi+Jel Görüntüleme
  • UV Transülliminatör, Jel Görüntüleme
  • PCR Agaroz Jel Elektroforozi Jel Görüntüleme
  • DNA Fragman Analizi (Cihaza Yükleme)
  • DNA Fragman Analizi PCR (Saflaştirma+Cihaza Yükleme)
  • DNA Dizi Analizi (Cihaza Yükleme)
  • DNA Dizi Analizi NaAc Çöktürme+ Cihaza Yükleme
  • PCR Saflaştırma DNA Dizi Analizi NaAc Çöktürme+ Cihaza Yükleme
  • PCR+PCR Saflaştırma DNA Dizi Analizi NaAc Çöktürme+ Cihaza Yükleme (Her bir Örnek İçin Tek yön)
  • PCR+PCR Saflaştırma DNA Dizi Analizi NaAc Çöktürme+ Cihaza Yükleme (Her bir Örnek İçin Çift yön)
 • Ön Hazırlık Laborautvarı
  • Azot Tayini
  • Nem Tayini
  • Kül Tayini
  • Klorür Tayini
  • pH Ölçümü
  • Elektriksel İletkenlik Ölçümü
  • Liyoflizasyon
  • Rotary Evoporatör
  • Derin Dondurucu Kiralama