Marka : AB SCİEX  
Model : 3200 QTRAP
 
Ultra HPLC, Autosampler, QQQ (MS/MS) kütle dedektörüne sahiptir.
Kolonlar: Venesil AQ C18, 3um 100Amstrong 2,1x50mm 
 
          LC-MS/MS tekniğinde; UPLC cihazı sayesinde fizikoklmyasal özelliklerine göre ayrılan örnek moleküller kütle dedektörü ile analiz edilmektedir. Moleküller normalde yüklü partiküller değillerdir ve kütle  spektrometreleri iyonizasyon işlemi ile molekülleri uyararak yüklü iyonize moleküller haline dönüştürürler. Birinci kuadrupol filtrede m/z (kütle/yük) oranına göre ayrılan moleküller collision gaz adı verilen yüksek saflıkta özel bir gaz ile parçalanmaya tabi tutulmaktadır. İkinci kuadrupol filtrede parçalanma sonucu oluşan iyonların (daughter veya product ion) üzerinden teşhis ve miktar tayini yapılmaktadir. Aynı m/z oranına sahip pek çok molekülün mevcut olmasına karşın aynı parçalanma iyonlarına sahip molekül sayısı doğada 1/10000 dür. Bu nedenle LC-MS/MS çok düşük konsantrasyonlarda maddenin miktar tayininin yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Ayrıca sonuçların doğrulanmasına da gerek duyulmamaktadır.
 
         Ayrıca sonuçların doğrulanmasına da gerek duyulmamaktadırÖrnek numunede  bulunan bileşenlerin miktarı , yapısı ve molekelül ağırlığı hakkında bilgi verir. Küçük farmosötik bileşiklerden büyük proteinlerin tayinine kadar, polar iyonik, termal kararsız ve uçucu olmayan bileşiklerin analizleri gibi çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. LC/MS ile çok hızlı bir sürede bileşimin molekül ağırlığı belirlenebilir. MS/MS, kantitatif uygulamalar için yüksek bir duyarlılık ve kesinlik sağlar. Farmosötik, gıda ve çevre analizlerinde oldukça yüksek performans ile çalışılabilir.