Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri


  • Birimlerdeki dergi sayısı
  • Kalite, akreditasyon ile ilgili gerçekleştirilen eğitim sayısı
  • Kalite/ akredite belgesi olan birim sayısı
  • Merkezi laboratuvardan faydalanan öğretim elemanı sayısı
  • Merkezi laboratuvardan üniversite dışına verilen hizmet sayısı
  • Merkezi laboratuvarın tanıtım faaliyet sayısı