Teknik Özellikler :

 
Marka : Shımadzu
 
Model : QP2010-Ultra Model
 
      GC-MS sistemi çok bileşenli karışımlardaki elementlerin belirlenmesinde, gaz fazında bulunan ya da gazlaştırılabilen numunelerin kütle kromatografik yöntemle ayrımı ve spektrumlarının alınması aracılığıyla ileri seviye (organik, inorganik ve biyolojik) moleküler yapı tayinlerinde, kalitatif ve kantitatif çalışmalar için kullanılan yüksek performanslı ve yüksek hızlı bir gaz kromatografisi kütle spektrometresi sistemidir.
 
      Gaz kromatografisinde karışımdaki maddeler birbirinden ayrıldıktan sonra iyonlaştırarak kütle spektrometresinde karşımdaki maddelerin kütlelerine bağlı olarak elementler tayin edilir.
 
Teknik Özellikler:
• İyonizasyon voltajı; 10-200 Ev
• Tarama hızı en az 12.500 amu/saniye
• Kütle Aralığı; m/z 1.6-1050 amu
• Pirolizer Cihazı 1600C -8000C
Kolonlar: Laboratuvarımızda 5-Ms 30m 0,25mmX 0,25um ve RF-2560: 100M 0,25mm X 0,2um                                      
 
Uygulamalar:
 
Kimya Endüstrisi, Gıda Endüstrisi, Polimer Endüstrisi, İlaç Endüstrisi, Petrokimya Endüstrisi, Yağ Endüstrisi, Parfüm Endüstrisi, Çevre Laboratuvarları vb. alanlarda üretilen malzemelerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin yanında, piyasada kullanılan ya da üretilen malzemelerin standartlara uygunlukları hakkında bilgi elde etmemize yardımcı olur.