YÖNETİM KADROSU

 

Müdür

Doç Dr. Hasan  Murat VELİOĞLU

 

Müdür Yardımcıları

 

                  Dr. Öğr.Üye. Selçuk KAPLAN