Analize başlanabilmesi için hizmet beddelinin Namık Kemal Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (NABİLTEM) döner sermaye biriminin banka hasabına ( Banka dekontunda ” NABİLTEM Hizmet Bedeli” olduğu belirtilmeli) ) yatırılarak dekontun birimimize ulaştırılması gerekmektedir.

Analiz ücretleri için;

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Namık Kemal Üniversitesi Bağlı Şubesi

Vergi no: 6290497796

Hesap no: 00158007306717406

Iban no: TR530001500158007306717406

ANALİZ KODU

ANALİZLER

2017 Yılı

Analiz ücretleri

 

                       ICP-MS ANALİZLERİ

 

N001

Mikrodalga ile çözündürme

20TL /Adet

N002

Ekstraksiyon ile Örnek hazırlama

20TL /Adet

N003

Çözelti analizi 1-10 element

70TL

N004

Çözelti analizi 11-25 element

100TL

 N005 

50 Adet numune ve üzeri numune hazırlama+okuma

(1-10 element)

80TL

 

 

 

 

FTIR / ATR Analizleri

 

N010

Katı, sıvı, jel, ince film tabaka, yumuşak katılar

30TL /Adet

 

 

 

 

UV-VİSİBLE Analizleri

 

N020

Tarama

48TL /Saat

N021

Tarama  (Organik çözücü)

48TL /Saat

 

 

 

 

Floresan Mikroskobu

 

N030

Görüntüleme

30TL /Saat

 

 

 

 

Faz&Kontrast Mikroskobu

 

N035

Görüntüleme

30TL /Saat

 

 

 

 

Jel Görüntüleme ve Dökümantasyon Sistemi

 

N040

Görüntüleme

10TL /Saat

N041

Agaroz Jel Elektroforezi + Jel Görüntüleme

30 TL/Jel

NO42

PCR+Agaroz Jel Elektroforezi+Jel Görüntüleme

55TL/Jel

 

Tekstür Analiz Cihazı

 

N050

Analize uygun prob kullanarak

36TL /Saat

 

 

 

 

AFM Analizleri

 

N060

AFM inceleme

150TL /Saat

N061

CONTACT MODE

150TL /Saat

N062

TAPPİNG MODE

150TL /Saat

N063

STM MODE

150TL /Saat

N064

MFM MODE

150TL /Saat

 

 

 

 

Liyofilizatör

 

N070

Kullanım ücreti

6TL /Saat

 

 

 

 

ELİSA

 

N080

Elisa okuma

10TL

N081

Elisa okuma +yıkama

15TL

 

 

 

 

DNA Dizi Analizi

 

N090

Cihaza yükleme

11TL

N091

DNA dizi  analizi reaksiyonu + NaAc Çöktürme + Cihaza Yükleme

21TL

N092

PCR Saflaştırma + DNA dizi  analizi reaksiyonu + NaAc Çöktürme + Cihaza Yükleme

24TL

 

 

 

 

DNA Fragman Analizi

 

N0100

Cihaza yükleme

10TL

N0101

PCR Saflaştırma + Cihaza yükleme

16TL

 

 

 

 

REAL TIME PCR

 

N0110

Run

48TL

 

 

 

 

TARAMALI Elektron Mikroskobu (SEM)

 

N0120

Numune inceleme (SEM FEG)

100TL /Saat

N0121

EDS Yarı Kantitatif AnaliZ

60TL /Saat

N0122

SEM-EDS Haritalama

100TL /Saat

 

 

 

 

HPLC-Analizleri

 

N0130

Kantitatif analiz

72TL /Adet

N0131

Kalitatif analiz

72TL /Adet

N0132

Gıdalarda Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Tayini

(ekstraksiyon + analiz)

156TL /Adet

 N0133

Ekstraksiyon

84TL /Adet

 N0134

50 Örnekten Daha Fazla Aflatoksin (B1, B2, G1, G2) Analizi

84TL /Adet

 N0135

50 Örnekten Daha Fazla Aflatoksin (M1) Analizi

108TL /Adet

 

 

 

 

GC-MS Analizleri

 

N0140

Kantitatif analiz*

72TL /Adet

N0141

Kalitatif analiz

72TL /Adet

N0142

Ekstraksiyon

84TL /Adet

 N0143

Yağ asidi analizi (ekstraksiyon + analiz)

156TL /Adet

 

 

 

 

LC-MS/MS Analizleri

 

N0150

Kalitatif analiz

96TL /Adet

N0151

Kantitatif Analiz

96TL /Adet

N0152

Ekstraksiyon

Ön işlem metoda göre değişiklik gösterir ilgili kişi ile iletişime geçiniz

 N0153

MS

48TL /Adet

 N0154

MS-MS

60TL /Adet

 

 

 

 

 

 

 

Flow Sitometri (Akış Sitometrisi) Analizleri

 

N0160

Örnek Okuma

60TL

N0161

Sarflar hariç Örnek Okuma

30TL

 

Kalibratörler araştırmacıya aittir.

 

 

 

 

 

Respirometre Analizleri

 

N0170

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)

48TL

 

 

 

 

TOC/TN (Toplam Organik Karbon/Azot) Analizleri

 

N0180

Toplam Organik Karbon (TOC)

48TL /Adet

N0181

Toplam Azot (TN)

48TL /Adet

 

 

 

 

Universal Test Cihazı (Tekstil) Analizleri

 

N0190

Çekme Testi

36TL / Adet

 

      ICP-OES ANALİZLERİ

 

 

 

 

N0201

Çözelti analizi : 1-10 element için

30TL

N0202

                          10-20 element için

35TL

N0203

                          20-30 element için

40TL

N0204

         50 numune ve üzeri yakma +numune hazırlama+okuma

50TL

 

     
 

Dispersif Raman Spektroskopi Analizleri

 
N0301 Dispersif Raman Örnek İnceleme 35TL /Adet
     
     

 

DİĞER ANALİZLER

 

N0500

Derin dondurucu kiralama bedeli

13,5x13,5x5 cm

12TL/ Ay

N0501

Distile su

3TL /Litre

N0502

Ultra saf su

6 TL/ Litre

 N0503

Filtrasyon ile Askıda Katı Madde (AKM) Analizi

36 TL

 N0504

Kjeldahl yakma

15 TL /Adet

 N0505

Damıtma

15 TL /Adet

 N0506

Yakma

15 TL /Adet

 N0507

Amonyak tayini

15 TL /Adet

 N0508

Klor tayini (titrasyon dahil)

15 TL /Adet

 N0509

Ultrafiltrasyon analizi

20 TL /Adet

 N0510

Ph Tayini

5 TL /Adet

 N0511

Kül Analizi

30 T /Adet

 N0512

Nem-Kuru Madde Analizi (her ikisi için)

20 TL /Adet

N0513

Rotary Evaporator

 

6 TL /Saat