Marka : Spectro ICP-MS

 
Model : Spectro MS model
 
         Spectro ICP-MS, örnek girişi, plazma, spektrometre ara yüzey, iyon optik ve spektrometreden oluşmaktadır. Spektrometre arayüzey, plazma (~10000 K sıcaklık, atmosfer basınç) ve kütle spektrometre (oda sıcaklığı ve yüksek vakum) arasında yol sağlar. Spectro MS ara yüzeyi, örnekleme ve sıyırma konileri ile optimize edilmiştir. Örnekleme konisinde basınç azalır, iyonlar süpersonik hızda sıyırıcı koniye doğru genişleyen demetle hızlanır. Sıyırıcı konisinde iyonlar, spektrometrenin vakum haznesine doğru hızlandırılır. Ara yüzeyden geçtikten sonra, iyon akışı nötral atomlar, elektronlar, fotonlar ve kirlilikler içerir. İyon optik; ara yüzey, einzel lens, ön filtre ve quadropol çiftinden oluşur. Kütle spektrometresi Spektro MS’de Mattauch-Herzog geometrisindedir ve manyetik bölgeyi takiben elektrostatik analizleyici (ESA) içerir. ESA, iyonları kinetik enerjilerine ve kütle/yük oranın temelinde manyetik bölgeye göre ayırır. İyonların tümü magnet tarafından aynı odak düzlemine odaklanır. Yüksek duyarlılık, az gürültüve kompleks matrikse rağmen düşük tespit limitleri sağlar. Direk yük dedektörü (DCD) kullanarakyarı iletke 4800 kanallı dedektör ve yüksek okuma hızına sahiptir. Eş zamanlı ICP-MS ile element konsantrasyonları, element pranları ve izotop oranları tek ölçümde gerçekleştirilebilir.
 
Örnek Özellikleri:
 
Örneklerle ilgili detaylı bilgi verilmelidir; örneğin, matriks kompozisyonu, beklenen derişimler, izin verilen sınırlar. Eğer örnek çözeltiye alınmışsa, örnekle beraber bir kör çözeltide getirilmelidir.
 
Uygulamalar:
 
İçme suları, atık sular, çevre çalışmalarıyla ilgili diğer örnekler, petrokimya, gıda, hidrojeoloji ve diğerleri.